Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Skład opału Carbopol

Computer

USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Skład opału Carbopol, dostępny pod adresem https://wegielplock.pl/ jest prowadzony przez: 

CARBOPOL HUBERT OLEJNICZAK z siedzibą pod 

adresem ul. Kutnowska 35, 09-401 Płock, pod nr NIP 7743216391, nr REGON 146808520

Envelope Open Text

PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej: 

poczta elektroniczna: biuro.carbopol@wp.pl 

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 

534-998-642 

Earth Europe

JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users

ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears

WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Shield Halved

PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://wegielplock.pl/polityka-prywatnosci/

File Contract

INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://wegielplock.pl/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 20.05.2024. 

Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: bd129f38-f7dc-4e76-8832-2fd541adbb06.