ul. Dobrzyńska 58
ul. Kolejowa 3, Płock

PELLET

Pellet drzewny klasy A1 wypdrodukowany z czystej trociny iglastej. Wartość opałowa 17,6 mj/kg. Granulacja 6mm.